HOME  |  Projecten  |  Stationsgebied

Stationsgebied

Het stationsgebied Driebergen-Zeist gaat op de schop. Maandag 6 maart is gestart met de aanleg van het nieuwe busstation en het nieuwe busplein. Het busplein krijgt meerdere ‘perrons’ en een wachtruimte voor buschauffeurs. De percelen en objecten blijven bereikbaar. Geluidshinder wordt voorlopig niet verwacht.

Eerste parkeerplaatsen stationsgebied vervallen 15 maart

Vanaf 15 maart zijn de parkeerplaatsen naast de huidige taxistandplaatsen aan de Stationsweg niet meer toegankelijk. De GreenWheels-parkeerplaats wordt tijdelijk verhuisd. De taxistandplaatsen blijven gehandhaafd.

De parkeerplaatsen die worden afgesloten, heeft BAM nodig voor bouwruimte. Hier vinden proeven plaats met funderingspalen, waarvoor groot materieel en materiaal aangeleverd wordt.

De komende periode zullen meer parkeerplaatsen vervallen, nadere informatie volgt.

Aanwijzingsgebied fietsen

Om het gebied veilig en bereikbaar te houden heeft het college van burgemeester en wethouders op 14 maart een ruimer gebied aangewezen rondom het station waar het verboden is uw (brom)fiets buiten de daarvoor bestemde stalling te plaatsen. Het is belangrijk dat u als gebruiker uw (brom)fiets alléén stalt in de daarvoor bestemde (nieuwe) stallingsplaatsen.

Damwanden

Er worden damwanden aangebracht. Om het station droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Dit is een tijdelijke waterdichte constructie waarbinnen een bouwwerk wordt gerealiseerd. In dit geval het station met ondergrondse fietsenstalling en stationspleinen. De damwanden worden op diverse plaatsen aangebracht. Gestart wordt langs landgoed De Reehorst. De werkzaamheden veroorzaken trillingen en geluidshinder. Een filmpje over het aanbrengen van damwanden staat op: www.stationdriebergenzeist.nl.

Vragen of klachten?

Voor vragen en klachten die met de inrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist te maken hebben kunt u uitsluitend contact opnemen met Omgevingsmanager Jorien Batterink van BAM. Dit kan 24 uur per dag.

Veel meer informatie vindt u op www.stationdriebergenzeist.nl