HOME  |  Inwoner  |  Melding, klacht, bezwaar

Melding, klacht, bezwaar

Iets melden

Melding openbare ruimte

Melding straatverlichting

Melding of klacht over het stationsgebied Driebergen-Zeist

Een gevaarlijke of spoedeisende situatie doorgeven? Neem dan contact op (0343) 56 56 00.

Klacht indienen

U dient een klacht in wanneer u vindt dat u door ons niet behoorlijk behandeld bent. Volg het stappenplan om er zeker van te zijn dat het om een klacht gaat in plaats van een melding of bezwaar.

Een klacht over afvalinzameling

Bel SITA (033) 434 51 85 of mail naar utrechtse.heuvelrug@sita.nl.

Gevonden of verloren voorwerpen

Meld, zoek en vind uw gevonden of verloren voorwerpen.

Bezwaar maken

U maakt bezwaar wanneer u het niet eens ben met een besluit. Volg eerst het stappenplan om te bepalen of het inderdaad om een bezwaar gaat.

Wilt u ons alleen iets laten weten e-mail dan naar info@heuvelrug.nl.