HOME  |  Gemeente  |  College

College

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Zij bereidt (beleids)voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de genomen besluiten uit.  Het college heeft het raadsprogramma als gids.

Frits Naafs

Naafs
contactgegevens en taken Frits Naafs
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@heuvelrug.nl
Taken

Openbare Orde & Veiligheid, Integrale Handhaving, Dierenwelzijn, Evenementen, Vreemdelingenbeleid en Asielzaken, Communicatie, Burgerzaken

 • dorpswethouder Driebergen-Rijsenburg
Frits: "Veiligheid maak je samen: inwoners, politie, gemeente, scholen en sportverenigingen!"

Specialismen
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Andrieskerk Amerongen
 • Het Comité van Aanbeveling van de stichting Koets & Rij
 • Voorzitter Stuurgroep Regionaal Historisch Archief
 • Voorzitter Stuurgroep Regionale Omgevingsdienst Utrecht
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid Algemeen bestuur Regionaal College politie
 • Lid Districtelijk Veiligheidcollege Utrecht-Oost
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio
 • Comité van Aanbeveling Stichting 100% Heuvelrug
 • Ambassadeur van Stichting STOPHersentumoren.nl
 • Comité van Aanbeveling Stichting Sterrenkracht

Frits Naafs heeft aangegeven dat hij geen bezoldigde nevenfuncties bekleedt. 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Nana Bies

 • mail: nana.bies@heuvelrug.nl
 • tel: (0343) 56 56 07

Tijdelijke waarneming portefeuille wethouder Van Dongen: Personeel en Organisatie, Dienstverlening & ICT,  Facilitaire Zaken en dorpswethouder Doorn

Marjan Havekes

Havekes
contactgegevens en taken Marjan Havekes
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresconny.willers@heuvelrug.nl
Taken

De gemeentesecretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Als hoogste ambtenaar is zij eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van de gemeente. Zij is voorzitter van het gemeentelijk DirectieTeam. Zij zorgt voor een goede dialoog met de afdelingshoofden en uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Tenslotte is zij bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.


 

Specialismen

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Conny Willers

 • mail: conny.willers@heuvelrug.nl
 • tel: (0343) 56 56 49

Jan Willem van Dongen

van Dongen
contactgegevens en taken Jan Willem van Dongen
FunctieWethouder
E-mailadresconny.willers@heuvelrug.nl
Taken

Wethouder Van Dongen heeft zijn werkzaamheden vanwege gezondheidsredenen beëindigd.
Zijn portefeuille wordt tot nader order verdeeld onder de andere collegeleden.

Financiën, Economische Zaken, Transitie Participatie Wet, Recreatie & Toerisme, Dorpsgericht Werken, Personeel en Organisatie, Dienstverlening & ICT, Deregulering, Afval, Facilitaire Zaken en Burgerzaken (met uitzondering van verkiezingen).

 • Dorpswethouder Doorn

Jan Willem: "Alles is financiën, maar financiën is niet alles".

Specialismen

Nevenfuncties

 • Voorzitter recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijn en Vallei
 • Lid Dagelijks Bestuur Recreatie Midden Nederland
 • Lid Algemeen Bestuur RDWI
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur IW4
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist eo
 • Lid van de Raad van Commissarissen Bronwaterleiding Doorn N.V.
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale ICT dienst
 • Plaatsvervangend lid Algmeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum
 • Lid Algemeen Bestuur AfvalVerwijderingUtrecht ( AVU )
 • lid van het bestuur van belastingsamenwerking gemeenten  hoogheemraadschap Utrecht
 •  Voorzitter innovatie tafel toerisme Utrechtse heuvelrug. 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Conny Willers

 • mail: conny.willers@heuvelrug.nl
 • Tel: (0343) 56 56 49
Politieke partijDemocraten 66 (D66)

Henk Veldhuizen

Veldhuizen
contactgegevens en taken Henk Veldhuizen
FunctieWethouder
E-mailadresm.phielix@heuvelrug.nl
Taken

Transitie Jeugdzorg, Verkeer & Vervoer, Stationsgebied Driebergen-Zeist, Ondertunneling Maarsbergen, Onderwijs, Onderwijshuisvesting & Passend Onderwijs, Vroeg en Voorschoolse Educatie, Sport en Sportaccommodaties.

 • Dorpswethouder Amerongen en Overberg
 • Locoburgemeester
Specialismen

Nevenfuncties:

 • Eigenaar van een agrarisch bedrijf
 • Vrijwilliger bij de Brandweer

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Morena Phielix

 • mail: m.phielix@heuvelrug.nl
 • tel: (0343) 56 55 21

Tijdelijke waarneming portefeuille wethouder Van Dongen: Openbare Ruimte en Wijkbeheer (van wethouder Boonzaaijer), Begraafzaken, Recreatieschap en Economie.

Politieke partijChristen Democratisch Appél (CDA)

Hans Nijhof

Nijhof
contactgegevens en taken Hans Nijhof
FunctieWethouder
E-mailadresconny.willers@heuvelrug.nl
Taken

Coördinator alle Transities, Transitie AWBZ, WMO, Zorg, Volksgezondheid , Welzijn, Sociale Zaken, Bibliotheken & Cultuurhuizen, Kunst & Cultuur, Milieu & Duurzaamheid, Ouderen Beleid en Transitie Participatie Wet.

 • Dorpswethouder Leersum
Hans: "Samen is een werkwoord!"
Specialismen

Nevenfuncties:

 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen
 • Lid Algemeen Bestuur IW4 bedrijven
 • Lid Algemeen Bestuur en tevens lid van de Bestuurscommissie GGD regio Utrecht
 • Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders BIGA Groep

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Conny Willers

 • mail: conny.willers@heuvelrug.nl
 • tel: (0343) 56 56 49

U kunt ook binnenlopen tijdens het Inloopspreekuur Zorg en ondersteuning, dat kan elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het Cultuurhuis.

Tijdelijke waarneming portefeuille wethouder Van Dongen: Afval en Dorpsgericht werken

Politieke partijGroenLinks Partij van de Arbeid (GL PvdA)

Gerrit Boonzaaijer

Boonzaaijer
contactgegevens en taken Gerrit Boonzaaijer
FunctieWethouder
E-mailadresm.phielix@heuvelrug.nl
Taken

Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Monumenten, Openbare Ruimte en Wijkbeheer, Vastgoed en Grondzaken, Bedrijventerreinen, Europese Subsidies, Natuur en Agrarische zaken, Woonwagenbeleid

 • Dorpswethouder Maarn en Maarsbergen
Specialismen

Nevenfuncties:

 • Penningmeester WeerSamenNaarSchool regio Ede (ca 30 scholen en 7.500 leerlingen)
 • Vice-voorzitter raad van toezicht Berseba
 • Ondernemer
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht
 • Maakt deel uit van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug commandiet, Lange Dreef B.V. en de Commanditaire Vennootschap Lange Dreef C.V.
 • Lid van het Algemeen bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Krommerijn gebied
 • Lid van de stuurgroep en het bestuurlijk platform WINNET
 • Lid van de Gebiedsraad O-gen en de Auditcommissie O-gen
 • Lid bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Lid van het Algemeen Bestuur Welstand en Monumenten Midden Nederland

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Morena Phielix

 • mail: m.phielix@heuvelrug.nl
 • tel:  (0343) 56 55 21

Tijdelijke waarneming portefeuille wethouder Van Dongen: Financiën en Inkoop en BGHU

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij (SGP)